Viktig informasjon om Koronaviruset

Lover og regler


Det finnes en rekke bestemmelser som regulerer vår virksomhet og dine rettigheter som pasient. De viktigste er