Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Her finner du en oversikt over faste priser i fastlegeordningen.

Øvrige priser:

  • Influensavaksine                 kr    250,-
  • Offshoreattest                     kr 1.600,-
  • Sjømannsattest                   kr 2.000,-
  • Begge attester samtidig    kr 3.000,-
  • Øvrige attester og henvisninger beregnes etter medgått tid.