HelseRespons avsluttes

Fra 1/9 bruker vi utelukkende HelseNorge til elektronisk kommunikasjon med våre pasienter. Resepter, timebestilling og e-konsultasjon kan ikke lengre gjennomføres via HelseRespons. 

HelseNorge er en nasjonal felles standard som sikrer god informasjonsflyt mellom deg og ditt fastlegesenter. Om du ikke allerede bruker HelseNorge, logg inn på helsenorge.no eller last ned appen.