Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


SOMMERFERIE 2021

4. juni 2021 kl. 14:46

Legene har ferie følgende uker:

* Kristin Terland:24-25-26 & 32-33

* Kenneth Kaland Fjellstad: 28-29-30-31

* Jørn Gilberg: 29-30-31-32

* Amanda Dybing: 27-28-29

Kontoret er åpent i hele sommer, men har redusert bemanning.

Informasjon om risikogrupper

23. februar 2021 kl. 15:10

Det er mange som spør om risikogrupper for aldersgruppen 18-64 år. Vi vet ikke ennå hvem som skal sette disse vaksinene. Du kan se nærmere hva slags prioriteringer som gjelder her:

Utdyping av risikogrupper

Endringer i daglig drift

16. mars 2020 kl. 09:21

Siden testkriterier for COVID-19 er endret og man kan ha smitte uten å være klar over det har vi fra i dag gjort følgende endringer inntil videre:

INGEN SKAL KOMME TIL KONTORET FØR VI HAR SNAKKET MED DEG PÅ TELEFON OG AVGJORT OM DET ER NØDVENDIG MED FYSISK OPPMØTE, OG OM DET ER NØDVENDIG MED SMITTEBEGRENSENDE TILTAK PGA RISIKO FOR SMITTE.

Du anbefales også å benytte våre digitale muligheter på helsenorge.no og samt helserespons sine løsninger. Vi har også etablert mulighet for videokonsultasjoner, men i første omgang benyttes dette som en forlengelse av helsenorge.no dersom det er nødvendig for å avklare ditt helseproblem.

Videokonsultasjon

16. mars 2020 kl. 09:12

Vi har etablert mulighet for videokonsultasjoner på grunn av koronasituasjonen. Din lege vil vurdere om det kan være aktuelt å benytte for din problemstilling. Du kan starte kontakten på helsenorge.no som en ekonsultasjon, som vanlig.

Tiltak i forbindelse med koronaepidemien

12. mars 2020 kl. 14:49

Ut fra den økende smittespredningen og tiltakene som kommunen innfører, gjør vi nå følgende tiltak:

  • Alle som har luftveissymptomer skal kontakte oss først på telefon eller via digitale løsninger (helsenorge.no eller helserespons).
  • Ved mistanke om koronasmitte, ring korona telefonen
  • Vi ønsker at henvendelser og timebestillinger, som ikke haster, utsettes for å bedre kapasiteten for de som trenger det mest.
  • Henvisninger, prøvetaking og utredninger som ikke haster vil nedprioriteres.
  • Vi forsøker å prioritere telefonhenvendelser.
  • Vi unngår håndhilsing og holder avstand til pasienten når ikke klinisk undersøkelse er nødvendig.
  • Bruk håndsprit fra våre dispensere!
  • Følg ellers FHIs råd og informasjon.

Informasjon om nytt coronavirus (SARS-CoV-2)

6. mars 2020 kl. 11:20

Dersom du tror du kan være smittet av viruset, ring Coronatlf : 69 38 11 08

Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge. 

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset.

Siden smittesituasjonen og råd til befolkningen endres fortløpende anbefales det å følge med på Folkehelseinstituttet sine sider samt helsenorge.no og Fredrikstad kommune.