Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Stengt i påskeuken

18. mars 2021 kl. 10:13

Vi holder stengt dagene før påske.

Manstad legekontor er vikar for oss disse dagene: 29.03-31.03. Merk: De tar KUN imot øyeblikkelig hjelp!

Telefonnr. Manstad Legekontor: 69 36 27 00

Vi har åpent igjen fra den 06.04.21. 

GOD PÅSKE! 

Informasjon om risikogrupper

23. februar 2021 kl. 15:10

Det er mange som spør om risikogrupper for aldersgruppen 18-64 år. Vi vet ikke ennå hvem som skal sette disse vaksinene. Du kan se nærmere hva slags prioriteringer som gjelder her:

Utdyping av risikogrupper

Covid- 19 Vaksine

11. januar 2021 kl. 10:54

Vi sette ikke covid-vaksinen her på Ørebekk legesenter. 

Det er Manstad legekontor som skal setter disse for oss. 

Manstad legekontor vil ta kontakt med deg når det er din tur. Gjelder fra den 27.01.2021

Influensavaksinen 2020 /2021

15. desember 2020 kl. 09:02

Vi har vært heldige og fått flere influensavaksiner som er forbeholdt risikogrupper. 

 

Takk for at dere informerer deres pårørende i risikogr. 

Vikarer

10. august 2020 kl. 13:10

Kenneth Fjellstad har vikar 2 dager(onsdag og torsdag) i uken fra 24.02.21. Vikar for Kenneth er Amanda Dybing. 

 

Irina Frydenlund blir borte på ubestemt tid grunnet sykdom. 
Vikar for Irina er Jørn Gilberg og Amdanda Dybing.  

 

 

Timer hos lege

23. mars 2020 kl. 12:45

På grunn koronasituasjonen har vi til nå avlyst ordinære timer på grunn smitterisiko og ressurshensyn. Vi har nå bedre mulighet for oppfølging i form av telefonkonsultasjon, ekonsultasjon og videokonsultasjon. Om du er i behov av helsehjelp, så ta kontakt med oss! Alle kontakt skal skje per telefon eller digitalt med mindre annet er avtale. Det er fastlegen som fremover skal håndtere spørsmål og avklaring videre også hvis du tror du kan være smittet med koronaviruset. Bruk helsenorge.no, helserespons eller telefon for å komme i kontakt.

Endringer i daglig drift

16. mars 2020 kl. 09:21

Siden testkriterier for COVID-19 er endret og man kan ha smitte uten å være klar over det har vi fra i dag gjort følgende endringer inntil videre:

INGEN SKAL KOMME TIL KONTORET FØR VI HAR SNAKKET MED DEG PÅ TELEFON OG AVGJORT OM DET ER NØDVENDIG MED FYSISK OPPMØTE, OG OM DET ER NØDVENDIG MED SMITTEBEGRENSENDE TILTAK PGA RISIKO FOR SMITTE.

Du anbefales også å benytte våre digitale muligheter på helsenorge.no og samt helserespons sine løsninger. Vi har også etablert mulighet for videokonsultasjoner, men i første omgang benyttes dette som en forlengelse av helsenorge.no dersom det er nødvendig for å avklare ditt helseproblem.

Videokonsultasjon

16. mars 2020 kl. 09:12

Vi har etablert mulighet for videokonsultasjoner på grunn av koronasituasjonen. Din lege vil vurdere om det kan være aktuelt å benytte for din problemstilling. Du kan starte kontakten på helsenorge.no som en ekonsultasjon, som vanlig.

Begrenset tilgang på pneumokokkvaksinen Pneumovax i Norge

12. mars 2020 kl. 23:00

Uten mangelsituasjon anbefaler Folkehelseinstituttet  pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer. Imidlertid er Pneumovax nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv lungebetennelse/pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon/aids
 • Stamcelletransplantasjon
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

For personer med andre medisinske tilstander som gir høy og moderat risiko for pneumokokksykdom bør lege gjøre en medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettes. Et unntak er i forbindelse med operasjon av cochleaimplantat som bør prioriteres for vaksinasjon.

Vaksinasjon av friske eldre over 65 år kan utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksinasjon til friske personer under 65 år utenom de som omfattes av barnevaksinasjonsprogrammet. Rutinemessig revaksinering etter 10 år kan også utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax.

Se også FHI sine sider for mer informasjon.

Tiltak i forbindelse med koronaepidemien

12. mars 2020 kl. 14:49

Ut fra den økende smittespredningen og tiltakene som kommunen innfører, gjør vi nå følgende tiltak:

 • Alle som har luftveissymptomer skal kontakte oss først på telefon eller via digitale løsninger (helsenorge.no eller helserespons).
 • Ved mistanke om koronasmitte skal legevakten kontaktes.
 • Vi ønsker at henvendelser og timebestillinger, som ikke haster, utsettes for å bedre kapasiteten for de som trenger det mest.
 • Henvisninger, prøvetaking og utredninger som ikke haster vil nedprioriteres.
 • Vi forsøker å prioritere telefonhenvendelser.
 • Vi unngår håndhilsing og holder avstand til pasienten når ikke klinisk undersøkelse er nødvendig.
 • Du finner spritdispenser ved resepsjonen. Vi setter ikke ut flasker andre steder da disse blir stjålet.
 • Følg ellers FHIs råd og informasjon.

Informasjon om nytt coronavirus (SARS-CoV-2)

6. mars 2020 kl. 11:20

Dersom du tror du kan være smittet av viruset, ring Coronatlf : 69 38 11 08

Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge. 

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset.

Siden smittesituasjonen og råd til befolkningen endres fortløpende anbefales det å følge med på Folkehelseinstituttet sine sider samt helsenorge.no og Fredrikstad kommune.

Influensavaksine

19. november 2019 kl. 21:01

Influensavaksina kommer 12.oktober 

DU MÅ bestille time for å ta denne hos oss !!!!

Vi utfører for tiden vaksinering av risikogrupper. .

For mer informasjon om influensavaksinen se Folkehelseinstituttets sider.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: