Velkommen til
Ørebekk legesenter

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fastlege Dybing slutter 15.02.24 og fastlege Terland slutter 01.03.24. Begge blir erstattet av dyktige fastleger.

Fastlege Westnes er i permisjon i perioden 12.03.24 til den 24.06.24 og vil ha vikar i denne perioden.

Legeundersøkelse med pasient

Om legesenteret

Ørebekk legesenter er et veldrevet legekontor bestående av fire dyktige fastleger; Amanda Dybing, Kristin Terland, Kenneth Kaland Fjellstad og Thomas Westnes.

Legekontoret holder til i fine lokaler på Ørebekk, med gode parkeringsmuligheter og i umiddelbar nærhet til buss.

Endringer ved legekontoret

Endringer ved legekontoret fra 01.08.23:

Thomas Westnes har fått tildelt en fast hjemmel ved legekontoret, og vil være tilgjengelig hver dag. Kenneth K. Fjellstad øker kapasiteten, og vil også være tilgjengelig hver dag.

Øvrige leger fortsetter som før.

Aktuelt

01.04.23 overtok Smartlegen driften av Ørebekk legesenter.

Smartlegen er ansvarlig for drift og administrasjon tilknyttet legesenteret.

Les mer på www.smartlegen.no

Nyheter fra FHI